Budgetbepaling en -sturing

In overleg met het bestuur vaststellen van de budgetten van de verschillende deelgebieden en deze gedurende het seizoen monitoren en afstemmen met de diverse verantwoordelijken

Verantwoordelijkheden

  • Budgetten vaststellen
  • Regelmatig boekhouding naast budgetten leggen om stand van zaken te monitoren
  • Aan de bel trekken wanneer een post uit budget dreigt te lopen
  • Indien gevraagd informatie leveren aan bestuur(sleden)

Tijdsinspanning

Ca 30 min per week

Overleg

Overleg met bestuur omtrent budgetbepaling. Daarna wanneer nodig of gevraagd terugkoppeling leveren aan bestuursleden.

Huidige invulling


Vrijwilliger gezocht

Aanmelden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *